HDAS konferencija 2016 – info

hdas-1
3. NACIONALNA ANGLISTIČKA KONFERENCIJA u organizaciji

HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA ANGLISTIČKE STUDIJE, na temu:
MIGRACIJE
Zadar, od 18. do 19. studenoga 2016.

POZIV NA SVEČANO OTVARANJE (18. studeni 2016.)
Rok za predaju radova: 6. studeni 2016. Radovi trebaju biti napisani u MLA formatu (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/). Predani radovi ne trebaju biti završne verzije rada.

º  PLENARNA PREDAVANJA – Novo!
º TREĆA OBAVIJEST – POZIV ZA SUDJELOVANJE (.pdf)
º TREĆA OBAVIJEST – POZIV ZA SUDJELOVANJE (word.doc)

plakat-migracije-2
º PRVA OBAVIJEST – POZIV ZA SUDJELOVANJE

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru; Odjel za anglistiku;
Adresa: Obala k. Petra Krešimira IV., 2; Zadar

Organizatori:
º Podružnica HDAS-a u Zadru (pri Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru)
º Podružnica HDAS-a u Zagrebu (pri Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu)

Plenarni izlagači:
º za književno-kulturološki dio:
Prof. Alberto Lazaro Lafuente (Alcala University, Madrid), ESSE, The Executive, Treasurer ABSTRACT
Prof. Pierre Lurbe (University of Paris-Sorbonne), SAES president (predsjednik francuske podruznice) ABSTRACT
º za lingvistički dio:
Prof. Minna Pallander-Collin (University of Helsinki), FINSSE president (predsjednica finske podružnice) ABSTRACT
Prof. Lieven Buysse (University of Brussels), BAAHE president (predsjednik belgijske podružnice) ABSTRACT

Organizacijski odbor: Doc.dr.sc. Ivo Fabijanić, Doc.dr.sc. Lidija Štrmelj, Doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta,
Doc.dr.sc. Anna Martinović, Doc.dr.sc. Martina Domines Veliki,
Doc.dr.sc. Irena Zovko Dinković,
Dr.sc. Stela Letica Krevelj, Slavica Troskot,
prof., Emilija Mustapić, mag., Monika Bregović,
prof., Frane Malenica, mag.,
Dino Dumančić, mag.

Planirane aktivnosti:
– rad u sekcijama na temu Migracije
– okrugli stol na temu: Anglistika u Hrvatskoj – stanje i perspektiva,
– godišnja skupština HDAS-a za 2016. godinu,

Kotizacija:
za izlagače (i autore) i sudionike okruglog stola – članove Društva: 200,00 kn;
  nečlanove Društva: 300,00 kn

za slušatelje – članove Društva: 150,00 kn; nečlanove Društva: 200,00 kn
studenti diplomskog studija i doktorandi – članove Društva: 50,00 kn;
  nečlanove Društva: 100,00 kn

Radni jezik (sažetci, radovi, izlaganja): ENGLESKI;
(okrugli stol i skupština): HRVATSKI, ENGLESKI

Rok za slanje sažetka: 10. rujna 2016.
Obavijest o prihvaćanju/neprihvaćanju sažetka: 12. rujna 2016.
Rok za registraciju i uplatu kotizacije:  1. listopada 2016.
Rok za predaju radova: 6. studeni 2016.
Radovi trebaju biti napisani u MLA formatu (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/). Predani radovi ne trebaju biti završne verzije rada.

Obrazac za registraciju preuzmite ovdje
Obrazac za slanje sažetaka preuzmite ovdje
Registracijski formulari, potvrde o uplati kotizacije, kao i sažetci te radovi šalju se na adresu: stela.letica@gmail.com
PODACI ZA PLAĆANJE:
Primatelj: HDAS
Adresa primatelja: Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Broj računa: 2360000-1102201425
IBAN primatelja: HR1923600001102201425
Banka: Zagrebačka banka, d.d.
Model: /
Šifra namjene: /
Opis plaćanja: kotizacija za skup Migracije

Više obavijesti na: http://hdas.ffzg.unizg.hr/?page_id=183
ili http://hdas.ffzg.unizg.hr/