HDAS

Hrvatsko društvo za anglističke studije (The Croatian Association for the Study of English) was founded in 1992.
Apart from professors and lecturers it welcomes assistants and doctoral students from five Croatian universities (Osijek, Rijeka, Split, Zadar and Zagreb).
 

The current president is Prof. Tatjana Jukić (University of Zagreb)
The current vice-president is  Dr. Martina Domines Veliki (University of Zagreb)
The current secretary is Zoran Varga (University of Zagreb)

***

____________________________________________________________________________________

The European Society for the Study of English (ESSE)

ESSE (The European Society for the Study of English) je krovna udruga svih europskih znanstvenika koji se bave anglistikom i ima 34 zemlje članice (Armenija, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Republika Češka, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Makedonija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Norveška, Danska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija) od kojih neke, npr. Francuska, broje nekoliko stotina članova. ESSE izdaje dva časopisa (EJES: The European Journal of English Studies, The European English Messenger), organizira konferencije svake dvije godine na kojima sudjeluje po nekoliko stotina članova, dodjeljuje financijsku pomoć i nagrade mlađim znanstvenicima, kao i nagrade za najbolje publikacije.

ESSE je dakle mrežna organizacija koja omogućuje bilateralnu i multilateralnu suradnju i razmjenu iskustava te okuplja znanstvenike na različitim projektima: književno-kulturološkim, lingvističkim i pedagoškim. Iz Hrvatske je na skupovima ESSE-a sudjelovao veći broj znanstvenika priopćenjima, ali i kao organizatori radionica i panela. Veći broj međunarodnih suradnji ponikao je upravo iz kontakata na tim skupovima. HDAS (Hrvatsko društvo za anglističke studije) osnovao je prof. dr. sc. Ivo Vidan krajem 1992. godine na poticaj ESSE-a, u vrijeme međunarodne izolacije Hrvatske, kao potvrdu njenog međunarodnog statusa. U svibnju 1995. organizirao je i međunarodni skup u Zagrebu povodom 60-godišnjice anglistike u Hrvatskoj. Radovi s tog skupa objavljeni su u SRAZ-u (Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia), hrvatskom časopisu za humanističke znanosti koji okuplja radove pisane na engleskom jeziku. Poslije profesora Vidana, predsjednici HDAS-a bili su prof. dr. sc. Damir Kalogjera, prof. dr. sc. Stipe Grgas i prof. dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan. Za njihova mandata održan je veći broj radionica i sastanaka. Tijekom svog mandata aktivno su sudjelovali u radu tijela ESSE-a. Uz to, prof. dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan je bila predstavnica Hrvatske u savjetodavnom tijelu časopisa EJES.
                                                                                              (tekst napisala Ljiljana Ina Gjurgjan, 2009.)

*****************************************************************************

The president 2019-2022  Prof. Stipe Grgas (University of Zagreb)
The president 2013-2019 – Dr. Martina Domines Veliki (University of Zagreb)